EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 192/1999 (1999. gada 17. decembris), ar kuru groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību konkrētās jomās ārpus četrām pamatbrīvībām