1999 m. gruodžio 17 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 192/1999, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis