ETA:n sekakomitean päätös N:o 192/1999, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta