Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 192/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody