Писмен въпрос E-5810/10 William (граф на) Dartmouth (EFD) до Комисията. Търговско споразумение с Киргизстан