PROPCELEX Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 112/2004 от 9 юли 2004 година за изменение на приложение ХVIII (Здравеопазване и безопасност на работното място, трудово право и равнопоставеност на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП