Регламент (ЕО) № 1427/2004 на Комисията от 9 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1622/2000 за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекса на Общността за енологичните практики и обработки PROPCELEX