Писмен въпрос E-0315/08 зададен от Joseph Muscat (PSE) на Комисията. Вредни емисии от електроцентрали