Съединени дела T-479/11 и Т-157/12: Решение на Общия съд от 26 май 2016 г. — Франция и IFP Énergies nouvelles/Комисия („Държавна помощ — Научноизследователска дейност в областта на петролните залежи — Имплицитна неограничена държавна гаранция, предоставена на Institut français du pétrole (IFP) посредством даването на статут на публичноправна организация с промишлен и търговски характер (EPIC) — Предимство — Презумпция за предимство“)