Регламент (ЕС) № 48/2011 на Комисията от 20 януари 2011 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 март 2011 до 31 май 2011 година