Покана за представяне на предложения — EACEA/29/08 — Европейски сдружения, осъществяващи дейност на европейско равнище в областта на образованието и обучението