Дело T-516/12: Решение на Общия съд от 25 септември 2014 г.  — Тед–Инвест/СХВП — Scandia Down (sensi scandia) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „sensi scandia“  — По-ранна словна марка на Общността „SCANDIA HOME“  — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009)