Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 78/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи