EUROPAPARLAMENTET SESSIONEN 2014–2015 Sammanträdena den 1–3 juli 2014 Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 151, 7.5.2015. ANTAGNA TEXTER Sammanträdena den 14–17 juli 2014 Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 167, 21.5.2015. ANTAGNA TEXTER