EURÓPSKY PARLAMENT ZASADANIE 2014 – 2015 Schôdza 1. až 3. júla 2014 Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 151, 7.5.2015. PRIJATÉ TEXTY Schôdza 14. až 17. júla 2014 Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 167, 21.5.2015. PRIJATÉ TEXTY