EIROPAS PARLAMENTS 2014.–2015. GADA SESIJA 2014. gada 1.–3. jūlija sēdes Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 151, 7.5.2015. PIEŅEMTIE TEKSTI 2014. gada 14.–17. jūlija sēdes Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 167, 21.5.2015. PIEŅEMTIE TEKSTI