ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ СЕСИЯ 2014 — 2015 Заседания от 1 до 3 юли 2014 г. Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 151, 7.5.2015 г. ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Заседания от 14 до 17 юли 2014 г. Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 167, 21.5.2015 г. ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ