Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/19 на Комисията от 8 януари 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 4 януари 2016 г. до 5 януари 2016 г. заявления за лицензии за внос в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 1918/2006 за маслиново масло с произход от Тунис