Писмен въпрос E-000506/11 Martin Ehrenhauser (NI) до Комисията. Прегледът на Европейската служба за борба с измамите на финансирането на сгради на Европейския парламент