Писмен въпрос E-010966/11 Franz Obermayr (NI) до Комисията. Несериозно аргументирана кампания в полза на генните технологии