Дело C-493/12: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство) на 5 ноември 2012 г. — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc