Дело T-41/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 13 април 2016 г. — Cyprus Turkish Chamber of Industry и др./Комисия (Обезпечително производство — Производство за регистрация на наименование за произход — „Halloumi“ или „Hellim“ — Отхвърляне на възражение — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)