Писмен въпрос E-003440/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията. Мерки на различни равнища по отношение на замърсяванията вследствие на изхабени батерии