Писмен въпрос E-7583/10 Diogo Feio (PPE) до Комисията. Мозамбик — последни сблъсъци — криза на международния пазар за хранителни стоки