Решение на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ № 2/2015/SC от 24 септември 2015 година за създаване на Временен комитет за финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г. [2015/2024]