Komisjoni määrus (EÜ) nr 684/2009, 24. juuli 2009 , millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega