Писмен въпрос E-3345/07 зададен от Cristiana Muscardini (UEN) на Комисията. Цени на минералната вода