Писмен въпрос E-009724/11 Anne Delvaux (PPE) до Съвета. Становища на държавите-членки относно реформата на енергийното данъчно облагане