Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 1/2008 от 1 февруари 2008 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП