Писмен въпрос E-007601/11 Carlos Coelho (PPE) до Комисията. Свободно движение, превенция на движението по пътищата, подходи в сферата на автомобилния транспорт и задължителни национални разпоредби на територията на Европа