Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1077, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 muuttamisesta