Писмен въпрос P-005784/11 João Ferreira (GUE/NGL) до Комисията. Огнище на бактериална инфекция (ешерихия коли) от заразени храни