Писмен въпрос E-8144/10 Alfredo Pallone (PPE) до Комисията. Швейцарска рекламна кампания срещу италианците и други граждани на ЕС