Писмен въпрос E-9832/10 Franz Obermayr (NI) до Комисията. Европейска стратегия за суровините — редките суровини