Регламент (ЕИО) № 305/74 на Съвета от 4 февруари 1974 година за сключване на споразумение под формата на размяна на писма за изменение на член 7 от приложение 6 към допълнителния протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция$