Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1039/2012 на Съвета от 29 октомври 2012 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито върху вноса на алуминиеви радиатори с произход от Китайската народна република (ОВ L 310, 9.11.2012 г.)