Решение на Комисията от 25 юли 1995 година за изменение на Решение 92/446/ЕИО от 27 юли 1992 г. относно въпросниците към директивите за водния секторТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX