Решение 2005/852/ОВППС на Съвета от 29 ноември 2005 година относно унищожаването на малките оръжия и леките въоръжения (МОЛВ) и техните муниции в Украйна PROPCELEX