Писмен въпрос E-011724/11 Jan Březina (PPE) до Комисията. Нови правила относно правото на неприкосновеност на личния живот онлайн