Регламент (ЕС) № 921/2010 на Комисията от 13 октомври 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци