Регламент (ЕО) № 1223/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци