Решение № 104/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 17 декември 1997 година за изменение на приложения ХI (Телекомуникационни услуги) и ХIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП$