Предложение за решение на Съвета за подписване на споразумение между Европейската общност и Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване