Yhteistä passitusta käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätös N:o 4/2015, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta [2015/2467]