Решение (ЕС) 2016/1587 на Европейския парламент от 28 април 2016 година относно приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година