СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ПЪРВИ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ