Ирландия/Комисия Заключение на генералния адвокат Cruz Vilaça представено на26 февруари 1987 г. # Ирландия срещу Комисия на Европейските общности. # Клиринг на годишни счетоводни сметки по ФЕОГА. # Дело 337/85. TITJUR