Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудиовизуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП