Zaak T-297/13: Arrest van het Gerecht van 16 oktober 2014 — Junited Autoglas Deutschland/BHIM — Belron Hungary (United Autoglas) [ „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor het gemeenschapsbeeldmerk United Autoglas — Ouder nationaal beeldmerk AUTOGLASS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009” ]