T-297/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Junited Autoglas Deutschland kontra OHIM – Belron Hungary (United Autoglas) [ „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A United Autoglas közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi AUTOGLASS nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja” ]